Min meritförteckning hämtad från LinkedIn:
[linkedin-profile]